Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige

Behöver du komma i kontakt med en jour?

Roks kämpar för kvinnor, tjejers och barns rätt till liv fria från mäns våld. Roks organiserar den ideella kvinno- och tjejrörelsen, som fredar denna rätt. Vill du komma i kontakt med en jour? Här hittar du alla Roks medlemsjourer.

Nyhet

"Jag ser fram emot att föra ut rörelsens livsviktiga röst i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn"

Roks nya ordförande heter Camilla Andersson. Hon har varit engagerad i kvinnojoursrörelsen i närmare 20 år, nu senast som ordförande för Kvinnojouen Frideborg i Mölndal/ Härryda. Nu vill hon samla rörelsen och stärka samarbetet för att uppnå gemensamma mål.

Kvinnotryck

Kajsa Ekis Ekman varnar för en personifiering som hotar den intellektuella debatten

Hon vill inte prata om sig själv utan tycker dagens personifiering grumlar nya tankar och idéer. Allra helst vill hon avskaffa bylines för att låta tankar och idéer tala för sig själva. Kajsa Ekis Ekman saknar en hederlig debatt där det är sakfrågan och argumenten som står i fokus.

Om våld

Normalisering av våld är en kvinnlig överlevnadsstrategi

Normaliseringsprocessens gradvisa utplåning av kvinnans självkänsla och identitet är ett resultat av både kvinnans och mannens strategier. För mannens del är det en viktig effekt av våldet att han uppnår kontroll. Dels en kortsiktig kontroll som utövas via själva våldshändelserna, dels den mer långsiktiga kontrollen som består av kontinuerlig hjärntvätt. För kvinnan handlar det om överlevnad.

Få stöd

Vad är en tjejjour?

Roks tjejjourer har över 25 års samlad erfarenhet av att stötta och stärka tjejer och unga kvinnor. Alla tjejjourer är ideella feministiska föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna. Hit kan du vända dig om du är mellan 10-30 år för att få råd och stöd eller om du vill veta mer om kampen för alla tjejers rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.

Fakta och statistik

Ett arbete som gör skillnad

Roks bildades den 31 maj 1984 och i år uppmärksammar Roks att rörelsen har funnits i 40 år. Sedan starten har separatism och systerskap följt kvinnojoursrörelsen och det är fortfarande grunden i det stöd som ges på våra medlemsjourer. Vår gemensamma vision är tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld. Varje dag möter vi våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn med rörelsens samlade kunskap som bas. 

68

Medlemsjourer

28

Tjejjourer

40

Kvinnojourer

Kön och våld hör ihop. Det går inte att prata om mäns våld mot kvinnor utan att erkänna könets roll.
Adine Samadi, vice ordförande i Roks